اعضای هیأت امنا

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای

رئیس قوه قضائیه و رئیس هیأت امنا

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق

معاون اول قوه قضائیه و عضو حقیقی هیأت امنا

حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و  عضو حقیقی هیأت امنا

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی

قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و دبیر هیأت امنا

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی

مشاور رئیس قوه قضائیه و عضو حقیقی هیأت امنا

آیت الله عباس کعبی

عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو حقیقی هیأت امنا

دکتر مسعود میرکاظمی

رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضو حقوقی هیأت  امنا

دکتر محمد علی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضو حقوقی هیأت امنا

دکتر امیرحسین رحیمی

وزیر دادگستری و عضو حقوقی هیأت امنا