کمیسیون دائمی هیأت امناء

معرفی کمیسیون

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی

ماده ۱ترکیب:

۱-۱رئیس پژوهشکده (دبیر هیأت امنا)

۱-۲ سه تا پنج تن از صاحب­نظران و متخصصان به انتخاب هیأت امنا

۱-۳ یک تن به انتخاب رئیس هیات امناء به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۱-۴ نماینده سازمان برنامه و بودجه کل کشور

۱-۵ نماینده مرکز هیأت­های امنا و هیأت­های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های مرتبط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کل کشور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲ – وظایف کمیسیون دائمی:

  1. بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امنا و یا هر یک از اعضای هیأت امنا به کمیسیون ارجاع می­شود.
  2. بررسی بودجه تفصیلی پژوهشکده قوه قضاییه به منظور طرح در هیأت امنا
  3. بررسی ساختار تشکیلاتی پژوهشکده قوه قضائیه به منظور طرح در هیأت امنا
  4. بررسی اصلاحیه­ های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعهپژوهشکده قوه قضاییه و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امنا به منظور طرح در هیأت امنا
  5. ارزیابی گزارش عملکرد سالانهپژوهشکده قوه قضاییه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پژوهشکده قوه قضاییه برای استحضار اعضای هیأت امنا

ماده ۳ – جلسات کمیسیون بـا حضور حداقل دو سوم کل اعضا رسمیت می‏یابد و تصمیمات کمیسیـون بـا رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

ماده ۴ – دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۵ – احکام اعضای بند «۱ـ۲»  پس از تصویب در هیأت امنا و تأیید رئیس هیات امناء،  با حکم رئیس هیات امناء برای مدت چهار سال صادر می­شود.

ماده ۶ – این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ هیأت امنای پژوهشکده قوه قضاییه به تصویب رسید.

معرفی اعضا

اعضای حقوقی کمیسیون دائمی پژوهشکده قوه قضاییه

رئیس پژوهشکده قوه قضاییه (دبیر هیات امنا)
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

نماینده مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیات و فناوری

اعضای حقیقی کمیسیون دائمی پژوهشکده قوه قضاییه

دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی
معاون راهبردی قوه قضاییه و عضو حقیقی کمیسیون دائمی

دکتر خیرالله پروین
عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو حقیقی کمیسیون دائمی

دکتر غلامرضا مولابیگی
عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو حقیقی کمیسیون دائمی

حجت الاسلام والمسلمین تمجیدی
قاضی دیوان عالی کشور و عضو حقیقی کمیسیون دائمی

حجت الاسلام والمسلمین عبدالعلی توجهی
عضو هیات علمی دانشگاه و عضو حقیقی کمیسیون دائمی