معرفی

نگاه سرمایه ای به مقوله انسانی موضوعی است که در سالیان اخیر در حوزه علم مدیریت به آن توجه شایانی شده است. در این چارچوب، نگاه به ارتقای نیروی انسانی در سازمان ها به عنوان سرمایه گذاری تعبیر می شود. یکی از موارد ارتقای نیروی انسانی، آموزش آن هاست. با توجه به تغییرات پر شتاب
در جهان معاصر و رقابت شدید سازمان ها برای دستیابی به منابع ثروت، توجه جدی به منابع انسانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا توجه به رویکرهای نوین در امر اموزش نیروی انسانی بسیار جدی است. زیرا سرمایه گذاری در امر اموزش، افزایش بهره وری نیروی انسانی را بدنیال دارد. استفاده
از ظرفیت های موجود در قوه قضائیه می تواند اهرمی مهم به منظور افزایش توسعه و بهره وری جامعه حقوقی در کشور باشد. آموزشهای حقوقی می تواند به منظور توسعه مهارت های قضات، کارآموزان، مشاغل ، وکلاو دانشجویان و….. موثر و مفید باشد.
بر همین اساس، مرکز آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرد و ظرفیتی تازه برای توانمندسازی نیروهای سازمانی و نیز حل مسائل دستگاه قضا به پشتوانه آموزش های تخصصی با رویکردهای نوآورانه فراهم آورد.همچنین این مرکز با محوریت ارتقاء سواد حقوقی، دوره های دانش افزایی جامعه حقوقی را با حضور قضات و اساتید برجسته در پیش گرفت. برگزاری وبینارهای ترویجی، در دوران کرونا نیز ادامه یافت و رونق این شیوه برخط با برگزاری ۱۱ دوره از مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ چراغ آموزش و ترویج را همچنان روشن نگه داشت .

مأموریت و اهداف

اهداف تاسیس مرکز اموزش پژوهشگاه قوه قضائیه :

* ارتقا سطح دانش حقوق همگانی در آحاد جامعه
* ارتقا سطح توانمندی های جامعه قضایی، حقوقی و مشاغل مرتبط
* افزاش دانش و مهارت های حقوقی جامعه حقوقی کشور
* تولید و تقویت سرمایه انسانی حقوقی کشور
* ارتقا سطح دانش حقوق همگانی در آحاد جامعه
* ارتقا سطح توانمندی های جامعه قضایی، حقوقی و مشاغل مرتبط
* افزاش دانش و مهارت های حقوقی جامعه حقوقی کشور
* تولید و تقویت سرمایه انسانی حقوقی کشور

ماموریت ها :

* ارتقاء سطح سواد حقوقی جامعه از طریق تدوین و اجرای بسته های آموزش حقوق؛
* دانش افزایی و تقویت مهارت های جامعه حقوقی با استفاده از روش های نورین آموزشی؛
* توسعه سرمایه انسانی جامعه حقوقی کشور از طریق ارتقاء توانمندی و دانش حقوقدانان جوان؛
* ارائه خدمت آموزشی، مشاوره ای و تکمیلی به نهادهای دولتی و غیر دولتی در حوزه های
حقوقی و بین رشته ای حقوق.

اقدامات و کارها:

* آموزش های تخصصی و مهارتی: طراحی و برگزاری دوره های تخصصی،مهارتی، دوره های ویژه مشاغل حقوقی، بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانش آموختگان حقوقی…
* برگزاری دوره های آموزش برای نهادهای غیر دولتی Elearning * و آموزش های انلاین
* برگزاری سمینارها و بازدیدهای علمی
* مدرسه کسب و کارهای حقوقی

دوره های آموزش
تماس با ما

تلفن تماس : ۲۲۳۷۶۸۴۸    داخلی ۶۳۶۰