شورای پژوهشی قوه قضاییه

شورای پژوهشی قوه قضاییه در راستای اجرایی سازی دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه (ابلاغی از سوی رئیس محترم وقت قوه قضاییه به شماره ۱۰۰/۹۷۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۰) به ریاست معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و دبیری رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تشکیل شد. بعد از فعال سازی دبیرخانه شورا در پژوهشگاه و تمهید مقدمات لازم برای هماهنگی اعضای حقوقی و انتصاب اعضای حقیقی شورا، اولین جلسه در آذرماه ۱۴۰۰ در محل معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برگزار شد و برگزاری جلسات پس از آن به صورت فصلی و به طور مستمر ادامه یافت. این شورا با هدف سیاستگذاری کلان در حوزه پژوهش قوه قضاییه و کنترل همپوشانی­ها و موازی­کاری­ها در امر پژوهش در سطح واحدهای ستادی و قضایی و دستگاه­های تابعه قوه قضاییه وظایف و اختیاراتی دارد که اهم آن به شرح زیر است:

– تعیین سیاست­ها، اولویت­ها و اهداف حوزه پژوهش

– آسیب شناسی امور پژوهش در قوه قضاییه

– بررسی، تصمیم­گیری و تصویب پیشنهاد، طرح­های کلان و امور پژوهشی در قوه قضاییه

– تهیه و تدوین سیاست های لازم در راستای هم افزایی علمی با مراکز علمی و پژوهشی کشور

– تعیین ضوابط مشارکت و همکاری پژوهشگران و بخش خصوصی در امور پژوهشی

– ارایه پیشنهاد اصلاحی در مورد تشکیلات و ساختارهای علمی و تحقیقاتی موازی در دستگاه های مشمول با هدف کوچک سازی از طریق ادغام یا حذف یا واگذاری به بخش دیگر و یا به معاونت های مربوطه

– نظام مند کردن برگزاری همایش های پژوهشی

دبیرخانه شورا، مستقر در پژوهشگاه اقدام به دریافت تقاضاها و نیازهای پژوهشی واحدهای ستادی و قضایی نموده است و مبتنی بر آنها مهمترین اولویت های پژوهشی قوه قضاییه را به طور سالانه احصا و اطلاع رسانی می­کند.

دستورالعمل ساماندهی پژوهش قوه قضاییه