معرفی                                                                                                                                                      

حوزه سیاست­سنجی و ارزیابی قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه به سرپرستی دکتر جواد طهماسبی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه با همکاری پژوهشگران و کارشناسان پژوهشی به طور مستمر در حوزه­های ذیل در حال فعالیت است:

۱- رصد لوایح و طرح­های در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی؛

۲-تهیه و تنظیم اظهار­نظرهای کارشناسی از منظر قوه قضاییه در خصوص طرح­ها و لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی با رویکرد حل مساله؛

۳-بحث و بررسی چالش­های قوه قضاییه و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در راستای حل مسائل موجود در دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری در قالب کرسی­های علمی-ترویجی و نظریه­پردازی؛

۴-تبادل نظر و بحث و بررسی مسائل قوه قضاییه با بهره­گیری از نظرات قضات با تجربه، اساتید دانشگاه و پژوهشگران و متخصصین حوزه­های مختلف حقوقی و قضایی در قالب نشست­های علمی؛

۵-تدوین آیین­نامه­ها، دستورالعمل­ها و پیش­نویس لوایح ارجاعی به این حوزه؛

۶- شرکت در شورای پژوهشی و جلسات راهبردی پژوهشگاه؛

 

 برخی فعالیت­های انجام­شده

۱-نشست علمی در خصوص لایحه حمایت از زنان در برابر بزه­دیدگی

۲-اظهار نظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین­دادرسی کیفری

۳-اظهار نظر کارشناسی درباره طرح بانکداری اسلامی

۴-کرسی علمی -ترویجی کنترل تقاضاهای واهی اعاده دادرسی در امور کیفری

۵- گزارش پژوهشی آمارگرایی در نظام عدالت کیفری ایران

۶-تهیه و تنظیم دستورالعمل تشخیص رشد افراد مشمول ماده ۹۱ ابلاغی از سوی قوه قضاییه؛

۷- تهیه و تنظیم دستورالعمل تشخیص رشد افراد مشمول ماده ۹۱ ابلاغی از سوی پزشکی قانونی کشور؛