دکتر فاطمه بداغی

رزومه

سوابق تحصیلی:

 • احراز رتبه ممتازی در کنکور سراسری سال ۱۳۶۶ و پذیرش در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران.
 • اخذ مدرک کارشناسی در رشته الهیات(فلسفه و کلام اسلامی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(معدل ۳۷/۱۹) سال ۱۳۶۸٫
 • اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق از دانشگاه تهران با رتبه اول و معدل ۳۱/۱۸ سال ۱۳۷۰٫
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق قضایی در سال ۱۳۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 • اخذ دکترا تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال ۱۳۸۷٫

سوابق آموزشی و تدریس:

 • تدریس در مقاطع دبیرستان منطقه ۶ آموزش و پرورش دروس فلسفه، منطق و معارف سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴٫
 • تدریس در مقطع کارشناسی دانشگاه مطهری حقوق مدنی(۱) ، (۲) و (۳) از سال ۱۳۸۰ تا کنون.
 • تدریس حقوق مدنی(۳) و (۴) در دانشگاه امام صادق- سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵٫
 • تدریس در درس حقوق زنان از منظر اسلام در دانشگاه تهران رشته مطالعات زنان (کارشناسی ارشد) در سنوات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱٫
 • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی درس ادله اثبات دعوی در مقطع کارشناسی سال ۱۳۹۱٫
 • تدریس درس حقوق وکالت برای کار آموزان وکالت و مشاوره حقوقی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۸٫
 • عضویت هیأت امناء دانشگاه وزارت خارجه و مرکز ملی جهانی شدن سال ۱۳۹۲٫

همایش ها و سمینارهای تخصصی:

 • شرکت در همایش بین المللی وزرای زن کشورهای اسلامی(oic) قاهره سال ۱۳۸۷٫
 • شرکت در همایش زنان در سه دهه انقلاب اسلامی در تهران ۱۳۸۷ سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی.
 • شرکت در همایش بین المللی حقوق زنان در اسلام و سخنران ویژه مراسم در لبنان سال ۱۳۸۴ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 • همایش بین المللی حقوق خانواده در هندوستان سال ۱۳۸۶ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 • ریاست همایش ملی حقوق شهروندی سال ۱۳۸۹ تهران.
 • ریاست همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم سال ۱۳۹۱- تهران دانشگاه شهید بهشتی.
 • مشارکت در برگزاری همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی ایران سال ۱۳۹۱- تهران دانشگاه شهید بهشتی.
 • دبیر علمی همایش بین المللی زنان کشورهای اسلامی با عنوان تدوین نقشه را احیای حقوق بشر و میثاق حقوق زنان در تهران ۱۳۹۱٫
 • شرکت در اولین همایش بین المللی زنان مسلمان اندیشمند زن ، خانواده، تمدن اسلامی با تاکید بر نقش محوری رسانه سال ۱۳۸۹ با ارائه مقاله تحت عنوان “جایگاه مسئولیت مدنی رسانه های همگانی پاسداشت حقوق شهروندی” .
 • ریاست نشستهای تخصصی مرزهای تقنین، اجرا و آسیب شناسی تقنین- تهران نهاد ریاست جمهوری سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱٫
 • ایراد سخنرانی در بیش از ۴۰ نشست تخصصی معاونین و مدیران کل حقوقی دستگاههای اجرایی تهران و سایر استانها در سنوات ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در موضوعات حقوق انرژی ، حقوق نفت، حقوق محیط زیست، حقوق رسانه و حقوق پزشکی.
 • دبیر علمی نشست تخصصی بین المللی حمایت از حقوق مصدومین شیمیایی مهر ۱۳۹۳- تهران

دوره های آموزشی:

 • کارآموزی قضاوت به مدت یکسال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸٫
 • کارآموزی وکالت سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵٫
 • آموزش غیر حضوری قضاوت سال ۱۳۸۸ به مدت ۳۵ ساعت.

پژوهشها و تألیفات:

 • تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “ابراء ذمه میت” استاد راهنما دکتر مصلحی سال ۱۳۷۷٫
 • تدوین کتاب شروط ضمن عقد نکاح، انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان تألیف ۱۳۸۷-چاپ شده(تجدید چاپ شده است).
 • تدوین کتاب آموزش حقوق و اخلاق در خانواده چاپ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سال ۱۳۸۷٫
 • مشارکت در تألیف کتاب حقوق برابر و نابرابر چاپ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سال ۱۳۸۷٫
 • تدوین پایان نامه دکترا با “عنوان آیین دادرسی در دادگاه خانواده “استاد راهنما: دکتر سید حسین صفایی سال ۱۳۸۷ چاپ شده توسط انتشارات میزان”.
 • مشارکت در تدوین منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • مشارکت در تدوین منشور حقوق زنان در کشورهای اسلامی مطرح شده در نشست زنان کشورهای عضو oicسال ۱۳۹۱٫
 • مشارکت و نظارت در تدوین کتب زیر:
 • مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی چاپ شده در انتشارات معاونت حقوقی(سال ۱۳۹۰)
 • حقوق شوراهای اداری چاپ شده در انتشارات معاونت حقوقی(سال ۱۳۹۰)
 • تعقیب مقامات دولتی چاپ شده در انتشارات معاونت حقوقی(سال ۱۳۹۱).
 • بایسته های حقوقی برای وزراء(چاپ سال ۱۳۹۲).
 • رژیم حقوقی مجوزهای دولتی اتمام یافته(سال ۱۳۹۲).
 • بایسته های حقوقی برای استانداران و شهرداران اتمام یافته(سال ۱۳۹۲).
 • مجموعه قوانین و مقررات موضوعی طی سنوات ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲(مقدمه با قلم اینجانب). چاپ انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری .
 • تهیه کتابچه های آموزشهای حقوقی برای سازمان صداوسیما:تولید لوح فشرده آموزشهای عمومی حقوقی شهروندان باکمک موسسه سروش رسانه وسروش دیتا (بازه زمانی ۱۳۹۲_۱۳۹۳)
 • آشنایی با مراجع قضایی، شبه قضایی
 • آشنایی با وظایف و اختیارات مقامات عمومی و اداری
 • آشنایی با مهمترین حقوق و تکالیف متقابل افراد جامعه در برابر یکدیگر
 • معرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • حقوق خانواده در رساله حقوق امام سجاد (ع)
 • حقوق اساسی در قرآن کریم
 • حقوق شهروندی در قوانین ایران
 • ۱۱-مطالعه تطبیقی حقوق کارشناسی در ایران و سایر کشورها(تابستان۹۳) (انتشار(میزان)).
 • ۱۲-آموزش حقوق متقابل بیماران وپزشکان برای سازمان صدا وسیما(آذر ۱۳۹۳)
 • ۱۳_آموزش حقوق تجارت در اسلام وقوانین ومقررات موضوعه برای سازمان صدا وسیما(آذر ۱۳۹۳)
 • ۱۴-آموزش علل گرایش به بی حجابی وبررسی قوانین ومقررات برای سازمان صدا وسیما (دی ۱۳۹۳)

مقالات:

 • جرائم علیه خانواده و پژوهش میدانی فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۰ و ۲۱ سال ۱۳۸۲(از مقالات برگزیده جشنواره مطبوعات اسلامی سراسر کشور).
 • ازدواج و تابعیت زن ایرانی فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۴ سال ۸۳٫
 • قوانین اشتغال زنان در برخی کشورهای اسلامی فصلنامه شماره ۲۹ سال ۸۴٫
 • خلاء های قانونی و انحرافات اجتماعی فصلنامه شماره ۱۷ و ۱۸ سال ۸۲٫
 • حمایت از مسکن مشترک زوجین پس از طلاق همایش بررسی تطبیقی حقوق خانواده سال ۱۳۸۷٫
 • ازدوج مجدد در کشورهای اسلامی فصلنامه شماره ۴۰ سال ۱۳۸۷٫
 • اصول و مبانی دادرسی در خانواده همایش بررسی تطبیقی حقوق خانواده ۱۳۸۷٫
 • نقض حقوق کودکان در کنوانسیون رفع همه گونه اشکال علیه زنان هندوستان سال ۱۳۸۶٫
 • جرم عقیم سازی و مجازات آن (پذیرفته شده در مجله علمی و تخصصی)برای پاییز ۱۳۹۳٫
 • شرط باروری و عدم باروری در ضمن نکاح(پذیرفته شده در مجله علمی و تخصصی) پاییز ۱۳۹۳٫

سوابق کاری و فعالیت ها:

 • دادیار تحقیق و قاضی اجرای احکام کیفری سال ۱۳۷۷٫
 • مستشار قضایی اداره کل تدوین قوه قضائیه، حوزه ریاست قوه قضائیه.
 • نماینده قوه قضائیه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸٫
 • نماینده قوه قضائیه در مرکز امور زنان و خانواده در سال ۱۳۸۳٫
 • رابط پارلمانی قوه قضائیه با فراکسیون بانوان سال ۱۳۸۳٫
 • قاضی دادگاه انتظامی و مشاورین حقوقی و کارشناسان سنوات ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸٫
 • مشاور دادگاه عمومی تهران از سال ۱۳۸۸ تا کنون.
 • معاون حقوقی رئیس جمهور از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲٫
 • مشاور حقوقی سازمان صدا وسیما از سال ۱۳۹۲

نشانی الکترونیکی: fa_bodaghi@yahoo.com